Uitgever

Pim Osterhaus, [email protected]

Redactie

Caroline Vogel, hoofdredacteur, [email protected]
Paul Bohre, redacteur, [email protected]
Daniël Mulder, redacteur, [email protected]
René Alblas, redacteur, [email protected]

Marketing

Suzanne van den Berg, Janneke van Deursen, Marije Zonneveld, Linsey van Vliet, Merel de Jong, Joyce van Hout en Angelique Wilms.

Sales

Roularta Media Nederland, [email protected] of bel 020-210 54 59 (let op: alléén sales gerelateerde vragen).

Klantenservice

Voor vragen over abonnementen kunt u contact opnemen met [email protected] of telefonisch via 020-894 7548 (Voor Belgische lezers: +31 (0) 20 894 5661).

Website

Voor vragen over de site kunt u mailen naar [email protected]

ROOTS is een uitgave van Roularta Media Nederland.
© 2024 Roularta Media Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Auteursrecht

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

ROOTS is een geregistreerd merk van Roularta Media Nederland.