Op jacht

fotowedstrijd

13-11-2022 12:27:03

Op jacht

De velduil is een vogel van open terrein

De velduil is een vogel van open terrein, met een voorkeur voor moerassige gebieden en venen. En dat hebben we gelukkig nog in Nederland. In het noorden van ons land zijn ze in deze maand(en) druk aan het foerageren, met andere woorden op jacht naar de muizen.

Recente Editie

Meer