Bijeneter geeft Nederland meer kleur

Paul Bohre

18 April 2024 .

Bijeneter in vlucht; Bee-eater in flight

De bijeneter is een van de mooist gekleurde vogels in Europa. En dit vliegende pronkjuweel broedt steeds vaker in Nederland, zij het met wisselend succes: de vogels zijn zeer gevoelig voor slecht weer en verstoring.

De bijeneter is een van de mooiste Europese vogels om te zien én te horen. Want hun geluid is even subtiel als kippenvel-opwekkend wanneer je het opeens ‘ergens boven je’ hoort. Want je maakt dan niet alleen kans om er een mooi in de kijker te krijgen, als je mazzel hebt zijn het er meer, omdat het kolonievogels zijn en ze ook vaak in grotere groepen trekken. Daarbij scheren ze op hun lange vleugels en beweeglijke staart behendig door het luchtruim op zoek naar insecten, die ze vangen in volle vlucht.

Bijeneter

Bijeneters voeden zich ook met zweefvliegen, hommels en libellen. Foto: iStock

Bijeneters jaarlijkse broedvogel

Sinds 2010 broedt de bijeneter jaarlijks in ons land. Vooral op een (geheime) locatie in Zuid-Limburg, maar inmiddels ook op andere plekken, onder meer in de duinen. De Werkgroep Bijeneters Nederland volgt hun wel en wee op de voet. Nederland bevindt zich op de westgrens van het Europese broedgebied van de bijeneter. Mede oprichter Hilbert Folkerts: “Afgelopen zomer hebben ook meerdere bijeneters in de duinen gebroed, sommigen succesvol. Van de nesten is er helaas één uitgegraven door een vos. Bijeneters broeden soms gewoon in de grond, en dan zijn ze kwetsbaar. Ook voor vogelaars en fotografen. Als die te lang in de buurt blijven om ze te zien of te fotograferen, dan krijgen de jongen te weinig voedsel. De nestplekken worden daarom zo weinig mogelijk bekend gemaakt.“

Bijeneter
Sinds 2010 broedt de bijeneters jaarlijks in Nederland. Foto: Jan Kees Schwiebe/Birdplaces.eu

Prachtvogels

Bijeneters zijn kwetsbare dieren, omdat ze hun nest soms gewoon in een tijdelijke zandhoop maken, waardoor je ze moeilijk kunt beschermen. De Werkgroep maakt zich sterk om deze prachtige vogels zo goed mogelijk een kans te geven om tot een ultiem broedresultaat te komen. Want hoe meer van die prachtige bijeneters er straks rondvliegen in Nederland, hoe beter. Want dat hun aantal nog vooruit zal gaan, op meer plekken, is wel zeker. En als wij daar als Werkgroep een steentje kunnen bijdragen, zijn we spekkoper.

Kijk voor meer informatie over het werk van de Werkgroep Bijeneters Nederland op Bijeneters.nl.

Bijeneters zijn in veel landen om ons heel een gewone broedvogel. Check Birdplaces Europe voor goede plekken rond jouw vakantieadres.

Een uitgebreid verhaal over de bijeneters in Nederland en België kun je lezen in het Roots Vogelmagazine voorjaar 2024.

Foto bovenaan: vliegende bijeneter, Agami/Daniele-Occhiato


Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste natuurnieuws van Roots!


Meer Nieuws