Voor grutto en kievit blijft het boerenland een complex leefgebied

Daniël Mulder

2 November 2020 .

boerenlandvogelbalans

Roots weidevogelwandeling door het Groene Hart

In de nieuwe Boerenlandvogelbalans 2020 staat dat vogels van het open boerenland, zoals de grutto en de patrijs, sinds 1990 met bijna zeventig procent zijn afgenomen. Ook de kievit heeft het moeilijk.

De Boerenlandvogelbalans 2020, die is samengesteld Sovon Vogelonderzoek Nederland, LandschappenNL en de Bond Friese VogelWachten, laat onder meer zien dat de aantallen kieviten in alle provincies, op Flevoland na, is gedaald met gemiddeld 3,4 %. Dat de kievit in Flevoland toeneemt met 5,3 % (het gaat echter om kleine aantallen), weerspiegelt wel een andere trend: namelijk dat de kievit zijn leefgebied van grasland naar akkerland verplaatst.

De kievit heeft het moeilijk. Van alle provincies ging de kievit het hardst achteruit in Overijssel met een daling van 6,1 %.

Voor de grutto, Nederlands meest beroemde weidevogel, geldt hetzelfde. De grutto daalt qua aantallen in alle provincies, alleen van Limburg zijn geen gegevens bekend. De gemiddelde daling is 3,4 %, maar in Drenthe is de daling zelfs 11,8 %.

Een duikeling van 70 %

Het totaalbeeld van de gegevens van 26 soorten die vooral in het boerenland voorkomen, is weinig rooskleurig. “We zien niet alleen een achteruitgang in de aantallen, ook de verspreiding wordt minder en bovendien loopt het nest- en broedsucces terug”, vertelt onderzoeker Erik Kleyheeg van Sovon.

De groep van het open boerenland is in nog geen dertig jaar tijd met bijna 70 % afgenomen. De grootste verliezers zijn de scholekster, grutto en wulp. Bij de kievit en patrijs gaat de afname in het afgelopen decennium zelfs sneller dan voorheen. Lichtpuntje in de balans is dat vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, nagenoeg stabiel zijn gebleven.

Weidevogelgebied in het Groene Hart.

Weidevogels & roofdieren

De belangrijkste oorzaken voor de vrije val van deze soorten zijn het intensieve gebruik van het land, verdroging, vermesting en versnippering. De vogels hebben daardoor minder voedsel. Ook hebben ze meer last van andere roofdieren zoals vos en steenmarter. In de Boerenlandvogelbalans staat: ‘De belangrijkste verliesoorzaak van nesten van boerenlandvogels in 2019 was predatie. Op percelen waar nesten worden beschermd tegen landbouwwerkzaamheden is dit natuurlijke fenomeen vrijwel altijd de belangrijkste oorzaak van nestverlies.’

Bekijk hier de pdf van de Boerenlandvogelbalans 2020.

Meer interessante vogelberichten

  • Dit zijn de mooiste vogelfoto’s van de Lage Landen.
  • Vele kieviten, grutto’s, slobeenden, zomertalingen en lepelaars hebben er een nieuw succesvol weidevogelgebied gekregen, in de Krimpenerwaard. In polders Berkenwoude en De Nesse is een nieuw natuurgebied aangelegd, met volop voedsel en goede broedplekken voor deze vogels.
  • 5x kuikens op een rij.

Foto’s: Edwin Giesbers

...

HART VOOR DE NATUUR

Tips voor verantwoord fotograferen

...


Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste natuurnieuws van Roots!


Meer Nieuws