De Onlanden is ‘the place to be’

redactie

27-11-2012 00:00:00

Het Noord-Drentse natuurgebied De Onlanden ontwikkelt zich enorm goed. Het gebied stond al bekend om zijn grote hoeveelheid weidevogels, kolganzen (zo’n 40.000) en allerlei bedreigde vogelsoorten zoals de kwartelkoning, de rietzanger en de veldleeuwerik.

Recentelijk is gebleken dat De Onlanden een echte hotspot is geworden voor moerasvogels. Porseleinhoen, kleine karekiet, roerdomp en rietzanger doen het er opvallend goed en groeien zelfs in aantallen. Terwijl op de meeste plekken in Nederland de hoeveelheden van deze vogels juist afnemen.

Andere bijzondere dieren zoals de waterspitsmuis en de zeggekorfslak hadden hier al eerder hun thuis gevonden.

Kortom een uniek gebied met ‘Oostvaardersplassen-achtige potentie’. Alle interessante en mooie nieuwtjes en waarnemingen kun je vinden op de site van de Onlanden.

 

 

Recente Editie

Meer Nieuws