De scholekster zoekt nieuwe verblijfsplek

René Alblas

30 July 2018 .

Eigenlijk is de scholekster een weidevogel. Hij broedt bij voorkeur in grasland. Je vindt ze vaak langs de kust en op de Waddeneilanden zijn deze vogels goed vertegenwoordigd. 

Maar de laatste tijd worden steeds meer scholeksters op vreemde plaatsen ontdekt. Al sinds de jaren zeventig is het bekend dat scholeksters ook broeden op grinddaken in de stad. Het leek een vreemde keuze en de verwachting was dan ook dat dit geen succes zou zijn voor de weidevogel. Nu blijkt in Zuid-Holland het aantal scholeksters op daken juist toe te nemen. Uit waarnemingen in de grote steden blijkt dat nu tussen de 320 en 380 paren scholeksters op gebouwen broeden in de bebouwde kom: dat is acht procent van de totale populatie. 

Dat de grinddaken toch een “succes” zijn komt mogelijk door het feit dat platte daken met grind sterk lijken op hun oorspronkelijke broedbiotoop: zand- of grindbanken.

Bedrijfsterreinen

Waar bijna alle weidevogels het moeilijk hebben, onder andere door vogelonvriendelijke landbouw, lijkt de scholekster dus een mooie uitweg te hebben gevonden. Scholeksters broeden in een stedelijke omgeving vooral op rustige bedrijfsterreinen of gebouwen in buitenwijken met grasstroken. In de bebouwde kom broeden de vogels op plaatsen met platte grinddaken. Ze zoeken hun voedsel op grasvelden, zoals sportvelden en grote gazons, de laatste jaren ook in wegbermen en langs sloten.

Buitengebied

De scholekster zoekt ook in het buitengebied naar andere plekken om te overleven. In agrarisch gebied broeden scholeksters ook op andere plekken dan voorheen: je ziet ze steeds meer in afgeknotte bomen, op hekpalen en op schuurdaken.

Foto bovenaan: René Smits

Foto onder: i-stock

scholekster

...

Natuurfotowedstrijd 2024: Stem op jouw favoriete foto

...


Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste natuurnieuws van Roots!


Meer Nieuws