Het gaat goed met de wilde kat

René Alblas

18-05-2017 00:00:00

wilde kat

Al een paar jaar worden er wilde katten in Limburg waargenomen. Echte wilde katten, dus geen verwilderde huiskatten. Uit onderzoek is gebleken dat de dieren zich definitief gevestigd hebben in het Vijlenerbos bij Vaals. In 2014 en 2015 zijn vijf wilde katten gezenderd en zo is er een goed beeld ontstaan van hun dagelijkse rondzwervingen door de Limburgse bossen.

Ook zijn er een aantal cameravallen geplaatst. Hierop zijn niet alleen de gezenderde wilde katten te zien, maar ook andere exemplaren. Wat verder opvalt op de camerabeelden: het aantal verwilderde huiskatten is de afgelopen jaren flink afgenomen. Dat komt waarschijnlijk door de aanwezigheid van de wilde kat. De huiskatten zitten nu alleen nog in de delen van het bos waar de wilde katten niet komen. Ze lijken dus verdrongen te zijn door de wilde kat. Dat is goed nieuws: hoe minder de verwilderde en wilde katten elkaar treffen, hoe minder kans er is dat er vermenging plaats zal vinden. En dat is gunstig voor het voortbestaan van de wilde kat.

Wilde kat, foto: Niels Kooyman

Recente Editie

Meer Nieuws