Lepelaar rukt op

Paul Bohre

2 April 2020 .

Het gaat erg goed met lepelaars in Nederland. Waren deze markante vogels begin jaren zeventig nog een zeldzame verschijning, nu is de stand hoger dan ooit. Er zijn zelfs kolonies langs de bebouwing van de Randstad te zien, meldt Sovon vandaag. De lepelaar rukt op.

 

In 1970 broedden er slechts 215 paren lepelaars in het Naardermeer, Zwanenwater en op Texel. Sindsdien maakte de soort een spectaculaire ontwikkeling door en groeide de populatie tot ongeveer 3800 paar in 2019. Sovon telt alle kolonies met broedende lepelaars vrijwel jaarlijks. Dat gebeurt door onderzoekers van de Werkgroep Lepelaar, terreinbeheerders en vrijwilligers van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Lepelaar rukt op

Broedende lepelaars op de Schorren, een natuurgebied langs de waddenkust op Texel. Foto Harvey van Diek

 

Kustvogel

Lepelaars worden vooral geassocieerd met de kust. Daar zijn inderdaad de meeste broedplaatsen te vinden. Bijna de helft van alle vogels broedt in de Waddenzee, die vijftien jaar geleden nog twee derde van de landelijke populatie herbergde. In de grootste kolonies, op Texel, Ameland en Schiermonnikoog, broeden honderden vogels bij elkaar. Na 2012 verdubbelde de populatie in het Deltagebied. Daar broeden al meer dan duizend paren.

Lepelaar rukt op

Jonge lepelaars in een verlaten nest van een blauwe reiger, aan de rand van Haarlem. Foto Paul Bohre

 

 

Lepelaar rukt op

Opmerkelijke groei komt ook uit het binnenland, waar lepelaars tegenwoordig zelfs dicht bij grote steden broeden. Zo zijn er kolonies aan de randen van Rotterdam, Delft, Leiden en Haarlem bekend. De vogels gebruiken daar regelmatig bomen met nesten die eerst door blauwe reigers zijn gebruikt. Kennelijk herbergen de polderslootjes in de omgeving van deze broedplaatsen genoeg voedsel om hun jongen mee te voeden. Twee kolonies zijn nu te volgen via webcams bij Haarlem en in de Nieuwkoopse Plassen.

 

Laatste stand

De lepelaar is één van de 195 broedvogelsoorten waarvan Sovon de laatste stand heeft samengevat in een jaarrapport. Jaarlijks worden de aantallen broedvogels nauwgezet gemonitord met de hulp van meer dan 2500 vrijwilligers. De langjarige trends, die samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn berekend, laten zowel positieve als negatieve ontwikkelingen zien. Zo laten nieuwkomers als de middelste bonte specht en Cetti’s zanger snelle toenames zien, maar nemen boerenlandvogels als de grutto en kievit onverminderd af.

 

Download het rapport over de broedvogels van 2018.

Roots gaf eerder een overzicht over alle webcams van Beleef de lente 2020.

Wat een vraag: waarom heeft een lepelaar zo’n vreemde snavel?

Vind je vogels kijken leuk, bestel dan (tijdelijk met gratis verzendkosten) het nieuwste Roots Vogelmagazine vol superleuke verhalen over vogels in Nederland e.o.

De foto in de kop is van Edwin Giesbers.

...

Natuurfotowedstrijd 2024: Stem op jouw favoriete foto

...


Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste natuurnieuws van Roots!


Meer Nieuws