Niet alle vogels zijn ongelijk

René Alblas

09-11-2015 00:00:00

Bij veel vogelsoorten kun je heel makkelijk het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes zien. Het mannetje is doorgaans kleurrijker dan het vrouwtje. Kijk maar eens naar de wilde eend, de vink of de merel. Maar er zijn ook soorten waarbij de sekseverschillen (bijna) niet te zien zijn. Zoals bij de putter, de kleine karekiet, de kokmeeuw, de ijsvogel, de koolmees en de roodborst.

Het al of niet voorkomen van sekseverschillen heeft te maken met de manier waarop een vogelsoort de balts uitvoert. Bij gelijkwaardige activiteiten zijn de kleuren ook gelijker verdeeld.

boven: Roodborst (mannetje of vrouwtje?), gefotografeerd door Sacha Bijkerk

Foto hieronder: mannetjesmerel, daaronder vrouwtjesmerel

800px-Solsort[1]800px-Turdus_merula_female_(d1)[1]

Recente Editie

Meer Nieuws