Nieuw: de Nationale Waterdiertjestelling

René Alblas

09-05-2018 00:00:00

Na de Tuinvogeltelling en de Bijentelling is er nu ook de Waterdiertjestelling. Al tellend van de natuur genieten is helemaal 2018.

Deze nieuwe telling maakt onderdeel uit van de Week van Ons Water, die op dit moment gehouden wordt (van 5 tot en met 12 mei).

Site

De telling wordt voornamelijk door scholieren gedaan. Via de site waterdiertjes.nl konden scholen zich opgeven om mee te doen aan dit telproject. Het is de bedoeling dat de scholieren er met een schepnetje op uit gaan. Vervolgens moeten ze liefst minimaal 50 waterdiertjes vangen en deze met behulp van de site identificeren. De gegevens kunnen dan via de site worden doorgegeven.

Het mes snijdt dus aan twee kanten bij deze telling. Jongeren komen op deze manier weer op een “ouderwetse manier” dichter bij de natuur en de wetenschap (met name de Universiteit van Wageningen) heeft weer beter inzicht in het leven in de Nederlandse wateren.

Kwaliteit verbeterd

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de waterkwaliteit in Nederland behoorlijk verbeterd. Maar toch worden er nog geregeld te veel meststoffen, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen in het oppervlaktewater gevonden. En daar hebben allerlei waterdiertjes nog steeds last van. Deze telling moet aangeven hoe de huidige stand is. En waar zonodig maatregelen genomen moeten worden.

Kikkerdril, foto: Nancy Carels

Recente Editie

Meer Nieuws