Nieuw succesvol weidevogelgebied

Paul Bohre

31 March 2020 .

Vele kieviten, grutto’s, slobeenden, zomertalingen en lepelaars hebben er een nieuw succesvol weidevogelgebied gekregen, in de Krimpenerwaard. In polders Berkenwoude en De Nesse is een nieuw natuurgebied aangelegd, met volop voedsel en goede broedplekken voor deze vogels.

 

In Berkenwoude en De Nesse zijn drie jaar geleden maatregelen genomen om de diversiteit aan planten- en diersoorten te verhogen. Er zijn greppels aangelegd, sloten verbreed en de oevers van sloten zijn vlakker gemaakt. Ook is het waterpeil verhoogd. Vanaf de start in 2017 is het effect van deze maatregelen onderzocht. Het succes komt met name door de afwisseling van natte en droge percelen. Hierdoor leven er veel kleine dieren op en in de bodem, zoals regenwormen en insecten. En dat betekent veel voedsel- en broedplekken voor vogels.

Nieuw succesvol weidevogelgebied

Ruim 700 kieviten zijn er geteld in het nieuwe natuurgebied in de Krimpenerwaard

 

Nieuw succesvol weidevogelgebied

In het onderzoek is gekeken naar het effect van de maatregelen op de vogelsoorten. Doordat het gebied aantrekkelijker is geworden, komen er meer en nieuwe vogelsoorten voor. Zo werden er in 2019 ruim 700 kieviten, 100 slobeenden, 150 tureluren en bijna 200 grutto’s geteld. De laatste twee zijn opvallend: in 2017 werden nog respectievelijk 50 tureluren en 80 grutto’s geteld. Ook de slobeend, tureluur en kievit broeden er graag. Vogelsoorten die het gebied tijdens de trek tot hun tussenstop maakten zijn de zwarte ruiter, tafeleend en bontbekplevier. In het voorjaar van 2020 wordt een aantal vogels en hun kuikens met zenders uitgerust. De onderzoekers zo nagaan waar de kuikens zijn grootgebracht, en hun trektocht volgen.

 

Meer grutto’s

Er is in het onderzoek speciaal gelet op de grutto. De populatieomvang is de laatste jaren erg achteruitgegaan in de regio. Het was de vraag of de natuurmaatregelen goed zouden uitpakken voor de grutto. Dat lijkt inderdaad het geval. Grutto’s vinden hier een grote variatie aan voedsel: de afwisseling van droge en natte plekken heeft een positief effect op de aantallen en beschikbaarheid van insecten en regenwormen. Uit het onderzoek komt naar voren dat er veel grutto’s komen broeden in de kruidengraslanden. In 2019 vestigden zich laat in het broedseizoen veel nieuwe paren in het gebied die elders nesten of kuikens waren verloren.

Nieuw succesvol weidevogelgebied

Ook de grutto laat zich weer veelvuldig horen in het nieuwe succesvolle weidegebied. Foto Marcel van Kammen

 

Gevarieerd landschap

De maatregelen hebben geleid tot een toename van biodiversiteit. Het rapport adviseert om langere perioden grotere aaneengesloten drassige gebieden te blijven ontwikkelen, wat goed is voor weidevogels. En in het voorjaar en zomer gevarieerd te hooien, zodat er meer hoge kruiden en grassen blijven staan. Die vormen dan een prima leefgebied voor insecten en bieden voldoende beschutting aan broedende vogels.

 

Krimpenerwaard en Natuurnetwerk Zuid-Holland

Berkenwoude en De Nesse maken deel uit van de 2.250 hectare nieuwe natuur in de Krimpenerwaard. Natuur in de provincie wordt met elkaar verbonden en vormt zo één Natuurnetwerk Zuid-Holland.

 

Klik op deze link voor het complete onderzoek.

Vind je vogels kijken leuk, maar dan kennis met het Roots Vogelmagazine. Via de link kun je hem doorbladeren hem door. Je hoeft geen verzendkosten te betalen.

Meer informatie over de Krimpenerwaard vind je op Wikipedia

...

Natuurfotowedstrijd 2024: Stem op jouw favoriete foto

...


Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste natuurnieuws van Roots!


Meer Nieuws