TRAJECT 07: PAPENVOORT – HOOGHALEN

Routepunt 6: bij PS 23166/FKP 58 moet je RA, maar bevers hebben daar een burcht onder het fietspad gemaakt. Dit stuk pad is daarom voor onbepaalde tijd gesloten.

De tijdelijke oplossing is als volgt: ga net na het 10-km punt (zie kaart) op de T-splitsing RA (De Halkenbroeken op de kaart). Doorlopen tot kruispunt en sla LA. Op T-splitsing LA. Even later op T-splitsing LA en volg pad met bocht naar rechts. Doorlopen tot einde en dan RA (je loopt nu weer op de route). Lees verder bij 3e zin van routepunt 7: ‘Pad buigt licht naar links.’

Uitsnede uit kaart pagina 38 van de gids.