April excursie naar de Marker Wadden

Paul Bohre

16 March 2019 .

Een derde broedseizoen op de Marker Wadden is van start. Vaar mee met de april excursie naar de Marker Wadden met Fogol om de ontwikkelingen van het eiland, de planten en de vogels die daar in fase bij horen te bekijken.

 

In de haven van Enkhuizen stappen we aan boord van zeilschip de Schuttevaer. We varen via het naviduct, over de autoweg, van het IJsselmeer het Markermeer op. We bekijken de vogels van de natuurboog, we letten speciaal op de verschillende soorten meeuwen en in het bijzonder Pontische meeuw en mogelijk zien we de ijsvogel. Daarna hijsen we de zeilen en zetten koers richting de Marker Wadden. Wie wil kan zelf aan het roer staan. Onderweg bekijken we de vogels die we tegen komen op het water. Er zijn ervaren vogelgidsen mee die je op de vogels kunnen wijzen. Er is minimaal een telescoop aan boord en we hebben enkele verrekijkers te leen. Heb je nautische vragen? De schipper geeft graag antwoord.

April excursie naar de Marker Wadden

Het is heerlijk toeven op het ruime zeilschip De Schuttevaer. De tocht duurt circa twee uur. Foto Paul Bohre

 

Zelf op pad of onder leiding

We leggen aan in de haven van de Marker Wadden en gaan aan land. We maken een wandeling over het eiland en bekijken de vogels. Je kunt zelf een rondwandeling maken of meelopen met de vogelgidsen en samen alle vogels bekijken. Tijdens de presentatie aan boord leggen we ook de route opties uit en geven we een update van waar je welke vogels kunt verwachten. Afhankelijk van de wind is het ongeveer 1,5-2uur varen naar het eiland. Het eiland is volop in ontwikkeling. Op dit moment vinden we hier een pionierstadium met op sommige plaatsen de eerste begroeiing en veel zandbanken en slikken. Ook zijn de eerst aangelegde plekken al verder ontwikkeld. Een heel open landschap. Het is bijzonder om het eiland te kunnen zien in deze fase. Met de excursies zullen we het eiland steeds blijven volgen.

April excursie naar de Marker Wadden

In 2018 broedden er 200 paar kluten op de Marker Wadden. Foto Debby Doodeman

 

De vogels in april

Vanaf half maart beginnen de broedvogels weer terug te keren naar het eiland en in april zijn ze inmiddels gestart aan hun broedseizoen. In de visdief en kokmeeuw kolonies hebben de vogels naar verwachting eieren en hebben de kokmeeuwen al jongen. We bekijken de kolonies, ook met de telescoop. Andere vogels die ook op het eiland broeden zijn bijvoorbeeld kleine en bontbekplevier, witte kwikstaart en naar verwachting verschillende soorten eenden en mogelijk zien we ook wel de eerste grauwe ganzenpullen van de Marker Wadden? Misschien broedt er ook weer een paartje zwartkopmeeuw of inmiddels al veel meer? Met veel geluk zien we ook een strandplevier of dwergstern, beide soorten die broeden in een echt pionierlandschap zoals deze. In 2018 hebben er 200 paar kluten gebroed, maar voornamelijk op de eilanden die niet toegankelijk zijn voor bezoekers. Maar naar verwachting komen ze wel foerageren op het eerste eiland.

April excursie naar de Marker Wadden

De kemphaan is een van de trekvogels die je hier kunt zien. De mannetje zijn in prachtkleed. Foto iStock

 

Trekvogels

Ook kijken we uit naar verschillende soorten die nog op doortrek zijn en het eiland aandoen. Mogelijk treffen we een soort als slechtvalk of bruine kiekendief, Pontische meeuw en juist in april nog wat meer eenden als slobeend en zomertaling en soorten steltlopers zoals bonte strandlopers, steenloper, kemphaan en groenpootruiter. Op een nieuw eiland als deze is het altijd een verrassing. Is het biotoop al zo ver ontwikkeld dat we de eerste soorten rietvogels als rietgors, kleine karekiet en zingende blauwborst kunnen treffen? Hoe is de waterstand en daarmee meer of minder slikveldjes voor allerlei soorten? Natuurlijk letten we op alles, ook op de planten, insecten en de ontwikkelingen van het eiland.

 

April excursie naar de Marker Wadden

Datum: donderdag 25 april.

Kosten: € 54,-, inclusief biologische lunch.

Vertrek om 10:30 in de haven van Enkhuizen. Terug: circa 17.00 uur.

Klik hier voor meer informatie (ook over kortingen) en aanmelden.

 

Lees het sfeerverslag van de tocht naar de Marker Wadden vorig jaar met Roots-lezers.

Redacteur Daniël Mulder was bij de officiële opening van de Marker Wadden in september 2018.

...

Natuurfotowedstrijd 2024: Stem op jouw favoriete foto

...


Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste natuurnieuws van Roots!


Meer Agenda