Spierwitte grote zilverreigers

Paul Bohre

12 December 2023 .

Steeds vaker komt op de Roots redactie de vraag binnen wat voor spierwitte reigers er toch in de weilanden rondlopen. Men ziet ze steeds vaker. Klopt dat? Ja! Met name in het najaar en winter zien we ze steeds meer: de werkelijk spierwitte grote zilverreigers. Best bijzonder, want ruim een kwart eeuw geleden was deze vogel hier nog een zeldzaamheid. Ook broeden ze hier steeds vaker.

Tegenwoordig kent iedereen ‘de witte reiger’. De grote zilverreiger doet het al enkele decennia goed als Europese broedvogel. Hij breidde zijn broedgebied uit vanuit Zuid- en Oost-Europa en nestelt inmiddels noordelijk tot in Zweden en westelijk tot in Engeland. Deze toename wordt toegeschreven aan bescherming, habitatverbetering en klimaatopwarming. In ons land, waar de eerste broedgevallen eind jaren zeventig plaatsvonden, ging het vooral hard sinds de eeuwwisseling. Inmiddels nestelen er bijna 450 paren in ons land. Eerst in de Oostvaardersplassen, maar de laatste jaren ook in De Wieden, Lepelaarplassen en Krammer-Volkerak. En recent in het Zwanenwater en op Texel.

Spierwitte grote zilverreigers
In Nederland en België worden steeds vaker grote zilverreigers gezien, zoals hier in het Lauwersmeer. Foto: Paul Böhre

Steeds meer grote zilverreigers

In nazomer en herfst arriveren er grote zilverreigers in ons land die afkomstig kunnen zijn uit verschillende gebieden als Frankrijk, Oostenrijk, Polen of Oekraïne. Tellingen op gemeenschappelijke slaapplaatsen in ons land leverden in recente jaren rond de vijf tot bijna tienduizend exemplaren op. Niet slecht voor een soort waarvan iedere waarneming ruim dertig jaar geleden door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna nog beoordeeld werd. In de wintermaanden worden bij ons de meeste vogels gezien.

Spierwitte grote zilverreiger
Een vleugelstrekkende grote zilverreiger nadat hij een lekkere veldmuis heeft verorberd. Foto: Paul Böhre

Muizenovervloed

Afgelopen jaar was een goed veldmuizen jaar. De grote zilverreigers zullen hun graantje gaan meepikken van de overvloed, want het zijn behendige muizenjagers. Het beeld van de voorzichtig stappende of stokstijf naar beneden loerende grote zilverreiger (vaak in gezelschap van blauwe reiger) zal komende maanden op veel plaatsen te zien zijn. Aan het eind van de dag en begin van de ochtend zie je soms in groepjes vliegen. Ze slapen namelijk bij elkaar op vaste slaapplaatsen en vliegen van daar weer naar hun voedselgebieden. Soms wel meer dan 15 kilometer of meer. Geniet van deze sierlijke vogels!

Foto boven: Marcel van Kammen

Meer weten over reigers?

...

Natuurfotowedstrijd 2024: Stem op jouw favoriete foto

...


Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste natuurnieuws van Roots!


Meer Vogels