Spierwitte grote zilverreigers

Paul Bohre

28 oktober 2022 .

Steeds vaker komt op de Roots redactie de vraag binnen wat voor grote witte reigers er toch in de weilanden rondlopen. Het lijken er wel steeds meer te worden. Met name in het najaar en de winter zien we ze inderdaad veel: de werkelijk spierwitte grote zilverreigers. Best bijzonder, want ruim een kwart eeuw geleden was deze vogel hier nog een zeldzaamheid. Ook broeden ze hier steeds vaker.

Tegenwoordig kent iedereen ‘de witte reiger’. De grote zilverreiger doet het al enkele decennia goed als Europese broedvogel. Hij breidde zijn broedgebied uit vanuit Zuid- en Oost-Europa en nestelt inmiddels noordelijk tot in Zweden en westelijk tot in Engeland. Deze toename wordt toegeschreven aan bescherming, habitatverbetering en klimaatopwarming. In ons land, waar de eerste broedgevallen eind jaren zeventig plaatsvonden, ging het vooral hard sinds de eeuwwisseling. In goede jaren nestelen er bijna 240 paren in ons land. Eerste vooral in de in de Oostvaardersplassen, maar de laatste jaren ook in De Wieden, Makkumer Noordwaard, Lepelaarplassen en Krammer-Volkerak. En recent in het Zwanenwater en op Texel.

Spierwitte grote zilverreigers

In Nederland en België worden steeds vaker grote zilverreigers gezien. Zoals hier in het Lauwersmeer. Foto Paul Bohre

Steeds meer grote zilverreigers

In nazomer en herfst arriveren er grote zilverreigers in ons land die afkomstig kunnen zijn uit verschillende gebieden als Frankrijk, Oostenrijk, Polen of Oekraïne. Tellingen op gemeenschappelijke slaapplaatsen in ons land leverden in recente jaren rond de vijf tot bijna tienduizend exemplaren op. Niet slecht voor een soort waarvan iedere waarneming dertig jaar geleden door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna beoordeeld werd. In oktober worden bij ons de meeste vogels gezien.

Spierwitte grote zilverreiger

Rekkende en strekkende grote zilverreiger nadat hij een lekkere veldmuis heeft buitgemaakt. Foto Paul Bohre

Muizenovervloed

Afgelopen jaar was een goed veldmuizen jaar. De grote zilverreigers zullen hun graantje gaan meepikken van de overvloed, want het zijn behendige muizenjagers. Het beeld van de voorzichtig stappende of stokstijf naar beneden loerende grote zilverreiger (vaak in gezelschap van blauwe reiger) zal komende maanden op veel plaatsen te zien zijn. Aan het eind van de dag en begin van de ochtend zie je soms in groepjes vliegen. Ze slapen namelijk bij elkaar op vaste slaapplaatsen en vliegen van daar weer naar hun voedselgebieden. Soms wel meer dan 15 kilometer of meer. Geniet van deze sierlijke vogels!

Bronnen: NatureToday en Sovon Vogelatlas.


Meer Nieuws