Een dagje omhoog kijken

redactie

07-10-2011 00:00:00

Afgelopen zondag werd de jaarlijkse Europese vogelkijkdag gehouden. In Nederland gingen daarvoor tienduizenden vogelaars het veld in om in kaart te brengen wat er zoal overvliegt. Dat gebeurde op 150 plekken in Nederland.

Door het mooie nazomerweer was de score lager dan gemiddeld, er werden ‘slechts’ 226.911 vogels geteld. De top 10 voor Nederland ziet er zo uit:

1 Spreeuw 72.325, 2 Graspieper 25.785, 3 Vink 24.026, 4 Grauwe gans 12.549, 5 Kievit 10.642,  6 Kokmeeuw 9.273,  7 Zanglijster 5.769,  8 Aalscholver 5.375,  9 Kolgans 5.364, 10 Kneu 4.877

In Zwitserland worden alle gegevens van de verschillende landen samengevoegd en zo kan er ook een Europese top 10 worden gemaakt. Ook daar staat de spreeuw op nummer 1, de kolgans staat in Europa op 2 en de graspieper op 3.

Foto: een spreeuwenwolk, nog een hele kunst om te tellen hoeveel spreeuwen dit zijn (Jan van Arkel, Fotonatura)

Recente Editie


Meer Nieuws