Goed nieuws voor de Noorse wolven

René Alblas

21-12-2016 00:00:00

De Noorse wolven worden niet meer als gevaar gezien.

Een paar maanden geleden besloot de Noorse regering dat maar liefst tweederde van de wolvenpopulatie in het Scandinavische land gedood mocht gaan worden. Het ging in totaal om 47 wolven. De dieren zouden een bedreiging vormen voor het vee en de boeren.

Er kwam een enorme hoeveelheid protest op gang na deze beslissing. Het WNF startte een handtekeningenactie tegen de massaslachting. Er zijn uiteindelijk 60.000 handtekeningen aangeboden. Ook bemoeide Mongolië zich met dit vraagstuk. Dat land heeft eerder bijna alle wolven uitgeroeid en heeft daar nu enorme spijt van, omdat de verstoring van het natuurlijke evenwicht ervoor heeft gezorgd dat allerlei infectieziektes zich veel sneller kunnen verspreiden. Samen met allerlei andere acties van natuurclubs heeft dit ertoe geleid dat de Noorse regering het besluit heeft teruggedraaid.

De meeste Noorse wolven zijn gered. Er zal wel toestemming worden gegeven voor het afschieten van 13 exemplaren.

wolf1

Foto: Vincent Munier

Recente Editie

Meer Nieuws