Ringslang maakt promotie

Daniël Mulder

3 October 2017 .

ringslang

De Nederlandse ringslang is officieel een echte soort. De ringslang was altijd een ondersoort, maar uit genetisch onderzoek blijkt dat de slang een eigen status verdient.

Foto: Piet Poelstra

Ringslang wordt Natrix Helvetica genoemd

De Nederlandse slang behoorde tot de westelijk ondersoort met de wetenschappelijke naam Natrix natrix helvetica. Door analyse van 1600 DNA -monsters is duidelijk dat de zones waarin de verschillende ringslangen in Europa leven, ‘verschillende’ slangen oplevert. Dit zorgt ervoor dat de Nederlandse soort nu een nieuwe wetenschappelijk naam krijgt (Natrix helvetica) en de slang promoveert tot een echte soort.

In Nederland komen drie soorten slangen voor: adder, gladde slang en ringslang. Laatstgenoemde leeft vooral in waterrijke gebieden, met name boven de grote rivieren. De slang is goed herkenbaar door een gele en zwarte ring achter zijn kop.

Wist je dat slangen in de top 10 van dodelijkste diersoorten ter wereld staan? Check hier de volledige lijst.

 

Foto header: Frans Batenburg


Meer Blog