Biddende slangenarend

Paul Bohre

2 July 2024 .

De lucht trilt in de verzengende zon boven het heideveld. In de verte hangt een licht gekleurde grote roofvogel stil in de lucht. Hij flapt af en toe met zijn enorm brede vleugels. Een biddende slangenarend boven de hei. Momenteel worden ze op diverse plekken gezien. Zou dat tot een potentieel broedgeval kunnen leiden?

Waar dit beeld dertig jaar geleden nog niet voor te stellen was, herbergen enkele grote heidegebieden in Nederland en België tegenwoordig jaarlijks een of zelfs meerdere slangenarenden. In de afgelopen decennia lijkt er sprake van een duidelijke toename van overzomeraars. Ook de laatste weken zijn er op diverse plekken slangenarenden waargenomen. Vanuit de belangrijkste broedgebieden in Italië, Spanje en Frankrijk rukt de soort op naar het noorden. In Duitsland en Zwitserland zijn recent al broedgevallen geconstateerd. Dus dringt de vraag zich steeds sterker op: zou het ook hier kunnen gaan gebeuren?

Slangenarend boven de hei
De magnifieke slangenarend wordt de laatste jaren steeds vaker gezien boven onze heidevelden. Foto: iStock

Slangenarend boven de hei

Voor onderzoekers was dit de reden om in alle losse waarnemingen en bijbehorende foto’s te duiken. Wat blijkt: de slangenarenden overzomeren uitsluitend in gebieden waar drie soorten slangen voorkomen: de ringslang, adder en gladde slang. Dat is alleen het geval in de grotere hoogveen- en zandgebieden ten noorden van de grote rivieren, zoals de Hoge Veluwe, het Drents Friese Wold en het Fochteloërveen. Kennelijk is alleen daar het voedselaanbod groot genoeg voor overzomeraars.

Slangenarend boven de hei
Zelfs de giftige adder staat op het menu van de slangenarend. Foto: Paul Böhre

Jonge vogels

Maar overzomeren is nog geen broeden. Daarvoor zijn volwassen slangenarenden nodig en juist die zijn en blijven erg zeldzaam in Nederland. Het zijn dus allemaal jonge slangenarenden die hier op onze heidevelden opduiken. Dit kan erop wijzen dat onvolwassen vogels Nederland wel als overzomeringsgebied gebruiken, maar uiteindelijk op een andere plek gaan broeden.

Zolang dit patroon aanhoudt, blijft het vooral bij eenzame ‘bidders’ boven de hei. Maar het blijft spannend, want voor broeden zijn maar twee volwassen vogels nodig. En een heleboel slangen. De toekomst gaat het uitwijzen.

Zal de slangenarend hier ooit gaan broeden? Foto: Getty Images

Bron: SOVON Nederland.

Leestips

  ...

  HART VOOR DE NATUUR

  Tips voor verantwoord fotograferen

  ...


  Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

  Ontvang elke week het laatste natuurnieuws van Roots!


  Meer Vogels