Internationale vogelteldag

Paul Bohre

03-10-2018 00:00:00

Begin oktober is de vogeltrek op zijn hoogtepunt. Dan vliegen er miljoenen trekvogels over. Een van de meest spectaculaire natuurfenomenen. Daarom is het zaterdag 6 oktober internationale vogelteldag.

 

Ganzen, kieviten, buizerds en veel andere trekvogels kun je in deze tijd van het jaar in recordaantallen zien. Maar het is vooral de trek van zangvogels die de najaarstrek tot een belevenis maakt. Spreeuwen, vinken, sijzen, veldleeuweriken, graspiepers en koperwieken die met duizenden tegelijk doortrekken. En altijd kans op bijzondere soorten als beflijsters, kruisbekken, grote gele kwikstaarten of klapeksters. De uiteindelijke bestemming is voor alle vogels weer anders. Bijvoorbeeld van de kleinere zangvogeltjes trekken de zwartkoppen en de tjiftjaffen meestal niet verder dan Zuid-Europa, terwijl de fitis, tuinfluiter en karekiet tot ver in Afrika reiken.

Internationale vogelteldag

Zaterdag 6 oktober worden 150 telposten bezet door trektellers. Foto Vogelbescherming

 

Internationale vogelteldag

Begin oktober bereikt de vogeltrek een hoogtepunt. Miljoenen vogels vliegen dan richting zuid, op zoek naar warmer oorden en voldoende voedsel. Daarom vindt in het eerste weekend ieder jaar de internationale vogelteldag, de Euro Birdwatch, plaats. Ook Vogelbescherming Nederland doet dit jaar weer mee. Tienduizenden liefhebbers in heel Europa trekken deze dag naar buiten om de trekvogels te tellen. In Nederland gebeurt dit op meer dan 150 telposten.

Internationale vogelteldag

Duizenden trekkende steltlopers langs de waddenkust. Foto: Paul Bohre

 

Enorme aantallen vogels

Hoe massaal de vogeltrek kan zijn, laten de cijfers ook zien. Zo werden op de Euro Birdwatch 2014 in Nederland maar liefst 1.425.405 vogels geteld en bijna 200 verschillende vogelsoorten waargenomen. Nog steeds een record. Afgelopen jaar werden er, mede door het regenachtige weer 246.189 vogels geteld. Spreeuw, vink en graspieper vormden de top 3.

Vogelbescherming verzamelt de telgegevens in ons land. Aan het begin van de avond op 6 oktober maakt Vogelbescherming in samenwerking met trektellen.nl de top 10 van de telgegevens bekend.

 

Kijk hier voor de top 10 van meest geziene vogels van de afgelopen jaren.


Meer Agenda