Je ziet hem bijna dagelijks, maar wat weet jij eigenlijk van de merel?

Daniël Mulder

9 June 2019 .

De merel was in vroeger tijden een schuwe bosvogel. Tegenwoordig is de merel met circa een miljoen broedvogels een van de meest voorkomende broedvogels van Nederland. En heel geliefd vanwege zijn prachtige melodieuze zang. Maar wat weet je eigenlijk van de merel? Roots stelt deze gevleugelde buurtgenoot aan je voor via 6 weetjes.

1 Maaltijd

Het mannetje is geheel zwart met een geel of oranjeachtige snavel, het vrouwtje is donkerbruin van kleur met iets lichtere bruin gestreepte borst. Ze leven van wormen, insecten, bodemdiertjes, bessen en fruit.

2 Vijf op een rij

Ze broeden vanaf eind maart tot in juli. Doorgaans twee legsels, soms drie per broedseizoen. In het nest liggen 4 of 5 eieren. De broedduur bedraagt 11 tot 15 dagen. Nadat de jongen geboren zijn, worden ze nog 2 tot 3 weken gevoerd, meestal door het mannetje omdat het vrouwtje dan alweer op eieren zit.

Ooit was de merel een schuwe bosvogel, nu is het een algemene vogel in de stad. Foto: Nancy Carels

3 Makkelijke prooi

Merels maken hun nesten in heggen, struiken en lage bomen. Daardoor zijn de jonge vogels een gemakkelijke prooi voor eksters en katten. Vooral als ze net uitgevlogen zijn.

4 Verenpak

Jonge merels lijken veel op het merelvrouwtje, maar zijn vaak donziger en lijken daardoor groter dan het volwassen vrouwtje. In de herfst kleuren de jongen naar een kleed dat veel lijkt op dat van de volwassen vogels.

5 Waar?

Eigenlijk zijn merels zo’n beetje overal te vinden: van weilanden tot wegbermen, parken en bossen. Het talrijkst zijn ze in groene buitenwijken en vochtige bossen met veel ondergroei.

merel

Foto: Silvia Bulder

6 Trekkers

De meeste merels in Nederland zijn standvogels, slechts een deel overwintert in Engeland of zuidelijker tot in Spanje en Portugal. Van september tot november trekken veel Noord-Europese vogels door Nederland, vooral ‘s nachts. Tussen half maart en half april keren deze vogels terug.

Meer over merels

Het voor merels dodelijke usutu-virus slaat toe via muggen.

Foto header: Beverley-Brouwer


Meer Vogels