Mysterieuze roerdomp

Paul Bohre

19-12-2020 00:00:00

Tijdens de Roots vogelweekenden wordt hij vaak als ultieme wensvogel genoemd: de mysterieuze roerdomp. Maar deze schuwe moerasvogel laat zich niet gauw zien. De winter is eigenlijk nog de beste periode om ze waar te nemen, omdat ze bij vorst worden gedwongen ook buiten het riet op zoek te gaan naar voedsel. Een buitenkansje!

 

De roerdomp is een compacte, geelbruine reiger met donkere patronen. In rietland, het favoriete biotoop van deze vogel, is hun camouflage volmaakt. De roerdomp valt vooral in het voorjaar op door zijn aparte geluid: een laag, diep ‘hoempen’, dat kilometers ver draagt. In vlucht vallen de brede vleugels, dikke hals en lange tenen op.

Mysterieuze roerdomp

Zodra het echt winters weer wordt, met een langere periode van vorst, dan komt de roerdomp te voorschijn. Foto Marcel van Kammen

 

Mysterieuze roerdomp

Maar buiten dat je ze hoort roepen en soms ziet vliegen over het riet, zijn roerdompen mysterieuze vogels die moeilijk te zien zijn, laat staan te fotograferen. De ‘paalhouding’ van roerdompen (het imiteren van een pol riet door stijf rechtop te gaan staan) is beroemd. Roerdompen broeden in moerassen die rijk zijn aan stevig, oud waterriet. Het zijn stand- en trekvogels, die in strengere winters forse verliezen kunnen lijden. Vissen, kikkers, muizen (’s winters) en grote insecten vormen de belangrijkste voedselbron. Roerdompen jagen meestal in het rietland zelf, in of vlak boven het water.

Mysterieuze roerdomp

De roerdomp kan zich verstarren, de zogenaamde paalhouding aannemen, waarbij hij zichzelf nog beter camoufleert. Foto Peter Pfeifer

 

Winterpopulatie

In de winterperiode neemt hun aantal toe in Nederland. Een deel van onze broedvogels trekt zuidwaarts, maar de populatie wordt dan aangevuld met vogels uit Duitsland, Polen, Scandinavië en de Baltische Staten. De omvang van deze groep is niet bekend. Dit zal per jaar waarschijnlijk ook wel verschillen, maar het aantal wordt door SOVON Vogelonderzoek Nederland geschat op 500-1000. In elk geval is de roerdomp in de winter in dubbel zoveel gebieden gezien als in de broedtijd (bron: Vogelatlas 2018). Mocht het de komende tijd wat langer gaan vriezen, let dan op open water bij stuwen, kwelplekken en diepe zandwinputten. Relatief goede gebieden om de roerdomp te zien zijn: Lauwersmeer, Onlanden, Zuidlaardermeer, Weerribben-Wieden en de Biesbosch.

 

Zin in een driedaagse vogelsafari op Texel met Klaas de Jong en Paul Böhre van Roots Vogelmagazine? Voor beginners en gevorderden. Dit duo laat je de mooiste soorten vogels op Texel zien. Met in april 100% kans op de blauwborst.

Wil je weten waar ‘onze’ roerdomp ’s winters naar toe vliegt?

Meer lezen over de roerdomp, check dan de website van Vogelbescherming.

Vind je vogels kijken leuk, bestel dan het nieuwste Roots Vogelmagazine. Tijdelijk met gratis verzendkosten; vermeld ‘GRATIS’ bij de kortingscode.

Foto in de kop is van Roots lezer Peter Pfeifer.

Recente Editie

Aanbieding!

Roots het magazine dat je midden in de natuur brengt

Meer Vogels