Nieuwe roofvogelsoorten

Paul Bohre

23 January 2022 .

Osprey, Pandion haliaetus, single adult on nest with young, Finland, July 2012

Het gaat over het algemeen goed met de roofvogels in Nederland. De afgelopen jaren hebben drie soorten voor het eerst in Nederland gebroed: visarend, steppekiekendief en zwarte wouw. En ook eerdere nieuwkomers, de zeearend en rode wouw, zijn toegenomen. Dat brengt het aantal roofvogels dat in Nederland broedt op vijftien, blijkt uit de Vogelbalans 2021.

 

Niet alleen de soortenrijkdom, maar ook het totale aantal broedende roofvogels is spectaculair toegenomen. Rond 1965 was het aantal roofvogels sterk teruggelopen, met name door gebruik van bestrijdingsmiddelen als DDT in de landbouw waardoor niet alleen muizen maar ook roofvogels vergiftigd werden. Die middelen zijn nu verboden. Inmiddels is de buizerd met max. 17.000 paar de algemeenste broedvogel, gevolgd door de torenvalk met 6.000 paar. Het aantal slechtvalken is gegroeid tot 200 paar, waarvan een deel zelfs in de stad broedt. En ook de zeearend met 17 paar en rode wouw met 32 nesten in 2021 zitten in de lift.

Nieuwe roofvogelsoorten

De torenvalk is nu met 6.000 broedparen de op twee na algemeenste roofvogel. Foto Paul Bohre

 

Nieuwe roofvogelsoorten

Inmiddels zijn er zelfs drie nieuwe broedende roofvogelsoorten. De visarend heeft inmiddels vijf nesten in de Biesbosch en recent is ook een nestbouwend paartje in Gelderland waargenomen. De steppekiekendief heeft een paar jaar achtereen voor het eerst in Groningen gebroed, de zwarte wouw elders in het land. En er worden steeds meer grijze wouwen en slangenarenden gezien, mogelijk gaan zij in de toekomst bij ons broeden.

Nieuwe roofvogels

De slangenarend wordt ieder jaar gezien boven heidevelden. Mogelijk gaat deze soort ook ooit in Nederland broeden. Foto iStock

 

Mindere broeders

Helaas gaat het niet met alle roofvogels goed. Met de blauwe kiekendief zelfs ronduit slecht; afgelopen jaar werden nog maar acht broedparen geteld. Zij kunnen minder prooien vinden, vermoedelijk door nieuwe intensieve landbouwtechnieken. De boomvalk is ook zeer sterk in aantal achteruit gegaan doordat ze minder nestgelegenheid vinden, minder voedsel kunnen vinden (mussen en zwaluwen) en worden bejaagd door de havik, die het juist wel goed doet. De sperwer en de bruine kiekendief zijn ook over hun hoogtepunt heen. En ook in Nederland vindt nog steeds illegale afschot, vergiftiging en nestverstoring plaats!

Bron: Vogelbalans 2021, Sovon Vogelonderzoek. Foto bovenaan: visarend op nest, iStock.

 

Nog meer genieten van roofvogels? In de nieuwe Roots februari staan prachtige lezersfoto’s van vliegende roofvogels.

Informatie van alle roofvogelsoorten vind je in het informatieve boek Roofvogels en uilen van Noordwest-Europa.

Vind je vogels kijken leuk, dan is het Roots Vogelmagazine wellicht iets voor jou. Het laatste nummer bestel je zonder extra verzendkosten als je ‘GRATIS’ vermeld bij de kortingscode.

Bijzondere wintergast onder de roofvogels: de ruigpootbuizerd.

...

Natuurfotowedstrijd 2024: Stem op jouw favoriete foto

...


Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste natuurnieuws van Roots!


Meer Vogels