Succesvolle zeearend

Paul Bohre

16 March 2023 .

Het aantal zeearenden dat sinds 2006 broedt in Nederland zit flink in de lift. Afgelopen jaar kwamen maar liefst 22 van de 30 (!) paren tot broeden. En de verwachting is, dat de succesvolle zeearend zijn areaal nog gaat uitbreiden.

Het eerste zeearendpaar broedde in 2006 in de Oostvaardersplassen. Inmiddels is de populatie van de ‘vliegende deur’ gegroeid tot 30 paar. In eerste instantie ging de opmars traag. Pas in 2010 volgde nestbouw in het Lauwersmeergebied, Zwarte Meer (2011) en Biesbosch (2012). Maar sinds 2014 kent de groei van het aantal nestelende zeearenden in Nederland een versnelling.

Succesvolle zeearend
Juveniele zeearend uit nest 2008 in Oostvaardersplassen. Foto: Staatsbosbeheer

Door de inzet van wijlen Frank de Roder (Staatsbosbeheer) werden jonge Nederlandse zeearenden van meet af aan van kleurringen voorzien. Inmiddels is dat pionierswerk overgenomen door de opgerichte Werkgroep Zeearend Nederland (WZN), die tot doel heeft de vogels te beschermen én ecologisch onderzoek naar zeearenden in Nederland te bevorderen.

Het ringwerk levert kennis op over de ontwikkeling van de Nederlandse broedpopulatie, bijvoorbeeld waar de jongen zich uiteindelijk vestigen. Waren de eerste broedparen in Nederland van Duitse komaf, nieuwe paren komen nu grotendeels voort uit eigen Hollandse aanwas.

Succesvolle zeearend

Afgelopen jaar zijn er door de Werkgroep Zeearend maar liefst 30 zeearend paren in Nederland geteld, waarvan er 22 daadwerkelijk tot broeden overgingen. Vrijwel alle nesten zitten vooralsnog in rustige delen van grote natuurgebieden, of op strategische locaties waar weinig mensen komen.

Bijzonder is dat het paar in Koudum maar liefst drie jongen grootbracht. Dit gebeurde tot nu toe slechts twee keer eerder: in de Oostvaardersplassen in 2014 en in de Biesbosch in 2015. Dat betekent dat er ruim voldoende voedsel aanwezig is.

Succesvolle zeearend
Een jonge zeearend wordt voorzien van een goed afleesbare ring zodat hij teruggemeld kan worden. Foto: Thomas van der Es

Verdere uitbreiding?

Het ligt voor de hand dat de broedpopulatie van zeearenden in Nederland zich verder gaat uitbreiden. Ze worden inmiddels ook minder kieskeurig qua nestplekken, en een zeearend kan wel twintig jaar oud worden. Jonge vogels zijn inmiddels in alle provincies gezien.

Foto bovenaan: Niels Kooyman

...

HART VOOR DE NATUUR

Tips voor verantwoord fotograferen

...


Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste natuurnieuws van Roots!


Meer Nieuws