Succesvolle zeearend

Paul Bohre

16-02-2019 00:00:00

Het aantal zeearenden dat sinds 2006 broedt in Nederland zit in de lift. Afgelopen jaar kwamen maar liefst 14 paren tot broeden. En de verwachting is, dat de succesvolle zeearend zijn areaal nog gaat uitbreiden.

 

Na vestiging van het eerste zeearendenpaar in de Oostvaardersplassen in 2006, ontwikkelde de broedpopulatie van deze immense roofvogel in Nederland in eerste instantie traag. Vanaf 2010 volgde nestbouw in het Lauwersmeergebied, Zwarte Meer (2011) en de Biesbosch (2012). Sinds 2014 kent de groei van het aantal nestelende zeearenden in ons land een versnelling. Door de inzet van wijlen Frank de Roder (Staatsbosbeheer) werden jonge Nederlandse zeearenden van meet af aan van kleurringen voorzien. Inmiddels is dat pionierswerk overgenomen door de nieuw opgerichte Werkgroep Zeearend Nederland (WZN), die tot doel heeft bescherming van én ecologisch onderzoek naar Zeearenden in Nederland te bevorderen. Zo levert het ringwerk kennis op over de ontwikkeling van de Nederlandse broedpopulatie, want daarmee komen we aan de weet waar de jongen zich uiteindelijk vestigen. Waren de eerste broedparen in Nederland van Duitse komaf, nieuwe paren komen grotendeels voort uit eigen Hollandse aanwas.

Succesvolle zeearend

Juveniele zeearend uit nest 2008 in Oostvaardersplassen. Foto Staatsbosbeheer

 

Succesvolle zeearend

Afgelopen jaar zaten er in Nederland maar liefst veertien zeearendparen op een nest, waarvan elf ook tot broeden overgingen. Negen daarvan waren succesvol, met in totaal vijftien uitgevlogen jongen. Vrijwel alle nesten zitten vooralsnog in rustige delen van grote natuurgebieden of op strategische locaties waar weinig mensen komen. Recente vestigingen in Friesland zitten echter in bosjes in agrarisch landschap, tussen drukke vaar- en autowegen. Maar met grote, natte natuurgebieden op korte afstand.

Succesvolle zeearend

Een jonge zeearend wordt voorzien van een goed afleesbare ring zodat hij teruggemeld kan worden. Foto Thomas van der Es

 

Verdere uitbreiding in 2019?

Het ligt voor de hand dat de broedpopulatie van zeearenden in Nederland in 2019 verder uitbreidt. Dat wordt deze maand al duidelijk, want zeearenden zijn nu druk met balts en nestbouw.

Waarnemingen van nestelende zeearenden en afgelezen kleurringen kun je hier doorgeven.

Foto header: Niels Kooyman

Recente Editie

Meer Nieuws