Blije bijen op nestplekken langs de A5

admin

28 June 2019 .

bijenplekken

Chocolate Mining Bee (Andrena scotica) female collecting pollen on flowering Hawthorn

Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: maar liefst meer dan de helft van de 358 soorten is bedreigd. Dat is een serieus probleem, want bijen zijn onlosmakelijk verbonden met onze voedselvoorziening. Een manier om te zorgen dat er genoeg bijen blijven leven, is het creëren van voldoende nestplekken. Project Nederland Zoemt draagt hieraan bij door de komende jaren 134 bijenplekken te realiseren, waaronder langs de A5 in Amsterdam West.

Diverse bloeiers

Tachtig procent van de eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Nu bijen ernstig worden bedreigd, zullen we dat op termijn gaan merken aan onze voedselproductie. De organisaties LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN, Naturalis zijn daarom met steun van de Nederlandse Postcode Loterij het Project Nederland Zoemt ontstaan, dat nieuwe en bestaande leefgebieden voor wilde bijen verbindt. Doel: zorgen dat er voldoende nestplekken ontstaan voor bijen.

Een van die plekken is langs de Westrandweg A5 in Amsterdam West, waar de bermen dit voorjaar zijn omgetoverd tot zoemende bijenbosjes met plagplekken, oftewel open zanderige plekken, voor in bodem nestelende bijen. Daarnaast zijn er diverse bloemen en struiken geplant die van februari tot laat in oktober bloeien. Er is gekozen voor de vuilboom, gele kornoelje, grauw wilg, sleedoorn, vlier en egelantier, omdat er dan een groot gedeelte van het jaar iets bloeit. Mooi én nuttig, want dat betekent ook voldoende voedsel voor de bijen. 

Ruimte voor bijen

Het initiatief en onderhoud van de bloeiende bermen ligt bij Flower Power @ Tuinen van West. Samen met ondernemersvereniging Tuinen van West (ecologisch beheer), Rijkswaterstaat (wegbeheerder) en Landschap Noord-Holland (ontwerp inrichtingsplan & coördinatie Nederland Zoemt) heeft zij de bermen voorzien van planten en struiken. Met bosjes zijn windluwe plekjes gecreëerd waardoor de temperatuur iets hoger ligt en er een prettig klimaat ontstaat voor bijen. Vrijwilligers van Flower Power @ Tuinen van West zullen jaarlijks voorzichtig het onkruid en zwerfafval uit de plagplekken verwijderen. Alles om te zorgen dat de bijen, die onmisbaar zijn voor ons ecosysteem, voldoende ruimte krijgen om te leven en zich voort te planten.

...

Natuurfotowedstrijd 2024: Stem op jouw favoriete foto

...


Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste natuurnieuws van Roots!


Meer Dieren