Brrrr, leggen spinnen echt eitjes onder je huid?

Daniël Mulder

25-03-2018 00:00:00

spinnen

Kan een zwaan je arm breken door een slag met zijn vleugel? En kunnen vleermuizen verstrikt raken in je haar? Roots ontrafelt maandelijks een broodjeaapverhaal. Deze keer: kunnen spinnen eitjes leggen onder je huid?

spin

Macro-opname van een springspin. (Foto: iStock)

We legden de vraag voor aan Roy Kleukers en Peter van Helsdingen van EIS-Nederland, het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. “Het verhaal van spinnen die eitjes leggen onder de huid van mensen duikt af en toe op, maar er is nooit een goed gedocumenteerd voorbeeld van beschreven en het wordt algemeen beschouwd als een hoax”, stelt Van Helsdingen.

Giftige spin

Een onzinverhaal dus. Maar zo raar klinkt het toch niet, ze kunnen je toch ook bijten? Van Helsdingen: “Spinnen zijn allemaal giftig. Ze gebruiken hun kaken om gif in te spuiten bij hun prooi, niet om eitjes te leggen. In Nederland zijn spinnen trouwens te klein om door de naar verhouding dikke huid van mensen heen te komen. Als het al zou gebeuren, zou het gif onvoldoende sterk zijn om letsel te veroorzaken. In tegenstelling tot sommige tropische soorten is het gif van Nederlandse spinnen niet erg sterk. Ze komen hier namelijk geen prooien tegen waar ze snel werkend gif voor nodig hebben.”

Lees meer fascinerende spinverhalen

Een blog over een spin in huis: Help, er zit een tijger op het toilet!
Lentebode: Heb jij de lentevuurspin al gezien?

 

Recente Editie


Meer Dieren