2012: Het bijenjaar

redactie

02-01-2012 00:00:00

Het gaat niet zo goed met de bijen. Er zijn onvoldoende plekken waar deze zomerse zoemertjes hun honing kunnen vinden. Door oprukkende steden, snelwegen etcetera, is het leefgebied voor de bijen de afgelopen jaren flink verkleind. Ook sterven er veel bijen door het gebruik van pesticiden en door de Varroa mijt, een bijenparasiet.

Om meer aandacht voor de bedreigde bij te creëren is 2012 uitgeroepen tot het jaar van de bij. Er is een speciale site voor in het leven geroepen, waar je ook ‘Vriend van het jaar van de bij’ kunt worden. Iedereen kan zijn steentje bijdragen, door bijvoorbeeld een bijenhotel in de tuin te plaatsen, bij-vriendelijke bloemen te zaaien en vooral geen pesticiden te gebruiken. Op de Wageningse universiteit wordt gewerkt aan een goede bijstrijding van de Varroa-mijt.

Overigens wordt het belang van de bij voor de mens nog wel eens onderschat. Uit onderzoek blijkt dat 90% van alle landbouwgewassen wordt bestoven door bijen. Met die kennis kun je wel bedenken wat er met ons voedsel gebeurt als er weinig bijen zijn. Alle reden dus om mee te doen aan deze actie voor de bij!

(foto:Ina)


Meer Nieuws