Het jaar van de koekoek

René Alblas

24 January 2017 .

koekoek

Wist je dat 2017 het jaar van de koekoek is?  Deze vogel is vooral bekend van zijn magische roep, zijn uiterlijk is een stuk minder bekend. Ook weet niet iedereen dat koekoeken een bijzonder manier van broeden hebben. Het vrouwtje kruipt stiekem in het nest van een andere vogel en legt daar haar eieren. Deze zogenaamde waardvogels (zoals kleine karekiet, heggenmus, graspieper, witte en gele kwikstaart) broeden de koekoekseieren uit.

Eenmaal geboren werkt het koekoeksjong de andere eieren of kuikens uit het nest en verlaat het nest na zo’n 17 dagen. Daarna wordt hij nog 2 à 3 weken gevoerd door de waardvogels, die veel kleiner zijn dan het enorme koekoeksjong.

Koekoeksjong krijgt hooiwagen van kleine karekiet. Foto Franka Slothouber.

De koekoeken komen in heel Nederland voor. Ze hebben een voorkeur voor open natuurgebieden zoals de duinen, moerasachtige gebieden, heide en hoogvenen.

De Vogelbescherming en SOVON hebben besloten om 2017 het jaar van de koekoek te maken, omdat er vrij weinig bekend is over het leven van de koekoek. Het gaat niet goed met deze vogel. Sinds 1985 loopt het aantal terug. In heel West-Europa is in enkele tientallen jaren het aantal ongeveer gehalveerd. En het is niet duidelijk waar dat door komt.

Dit jaar zullen alle beschikbare onderzoeken naast elkaar gelegd worden, zo wordt duidelijk welke kennis nog ontbreekt. Mogelijk is er een verband met het afnemende aantal waardvogels en misschien heeft de klimaatsverandering invloed op de koekoekenstand.

Foto: Roelof Molenaar

In Engeland zijn een aantal koekoeken gezenderd, op deze site kun je heel mooi hun verblijfplaatsen door het jaar heen zien. Zo wordt het duidelijk dat deze vogels het grootste deel van hun tijd in Afrika doorbrengen. Zo’n  15% van het jaar brengt de gezenderde koekoek Chris door in zijn Europese broedgebied,  38% van zijn tijd is hij op trek en maar liefst 47% van het jaar verblijft hij in zijn Afrikaanse overwinteringsgebied.

Wil jij ook je steentje bijdragen aan het koekoekenonderzoek? Geef dan je waarnemingen door op waarneming.nl.

Hongerig koekoeksjong. Foto: Franka Slothouber

...

Natuurfotowedstrijd 2024: Stem op jouw favoriete foto

...


Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

Ontvang elke week het laatste natuurnieuws van Roots!


Meer Nieuws