Bosatlas van de Wadden: dynamiek gestold in kaarten

Daniël Mulder

21 October 2018 .

Bosatlas van de Wadden

De makers van De Grote Bosatlas brengen geregeld atlassen uit over specifieke onderwerpen. Er is een Bosatlas van het Nederlandse voetbal, van de veiligheid, van Amsterdam, van het klimaat en van het voedsel.  Op 18 oktober verscheen er een nieuwe: De Bosatlas van de Wadden.

Bosatlas van de Wadden

Voor kaartenmakers is het waddengebied hemel en hel: want steeds wandelen de eilanden een stukje verder op de kaart of er verdwijnt ineens een zandplaat of een geul stroomt anders. De woelige Wadden in een atlas biedt de kijker in ieder geval houvast. Zo krijg je als kijker toch een beetje grip op een gebied dat bol staat van beweging, wind en dynamiek. Intrigerend is bijvoorbeeld het overzicht over het ontstaan van de Waddeneilanden. Zo zie je dat sinds 500 voor Christus de huidige strandwallen (eilanden) zijn ontstaan.

Bosatlas van de Wadden

Bolwerken van de tureluur

De overzichtelijke kaarten in bosatlasstijl laten zien waar wandelende eilanden, zandplaten, trekvogels, zeehonden, vissers, scheepswerven, dialecten en terpen zich bevinden. De atlas is ook een schatkist vol weetjes: driekwart van de beroepsbevolking werkt bijvoorbeeld in het toerisme en ooit lagen er 142 eendenkooien in het Waddengebied (tegenwoordig nog 25).

Natuurliefhebbers worden niet teleurgesteld. Er zijn kaarten die de verspreiding aangeven van wadpieren en nonnetjes, maar ook wordt er veel natuurinformatie gegeven over de besproken dieren. Je ziet in één oogopslag dat Vlieland en Terschelling bolwerken zijn voor de tureluur, in tegenstelling tot Texel. Ook het overzicht van de flora op de kwelders is fascinerend. Een dagje naar de Wadden kan, kortom, nu ook vanaf de bank met de atlas op schoot.

De Bosatlas van de Wadden, Noordhoff Uitgevers, € 29,95 (vanaf 1 januari 2019 € 39,95). Bestel de atlas hier.

9 leuke weetjes uit de Bosatlas van de Wadden

  • Op de Wadden leven maar liefst 10.000 soorten dieren en planten op het land en in het water.
  • Op de Waddeneilanden is het in de zomer gemiddeld ruim drie graden lager dan in het zuidoosten van Nederland.
  • In het voorjaar en in de zomer schijnt de zon 20 tot 40 uur meer dan in de rest van Nederland.
  • Rond 1980 werden op de wadplaten in de Nederlandse Waddenzee slechts 500 gewone zeehonden geteld. In 2017 is de populatie uitgegroeid naar een aantal van 8.500.
  • Het Texelse schaap is al sinds de 16de eeuw het icoon van de Nederlandse schapenfokkerij.
  • Jaarlijks maken 10 tot 12 miljoen trekvogels gebruik van het waddengebied.
  • De grootste militaire oefenterreinen van Nederland liggen in het Nederlandse waddengebied.
  • Jaarlijks bezoeken zo’n anderhalf miljoen mensen de Waddeneilanden (waarvan 80 procent Nederlands is en 15 procent Duits).
  • De Waddeneilanden hebben 27,1 horecagelegenheden per duizend inwoners, het gemiddelde van Nederland is 3,6 horecavestigingen per duizend inwoners.


Meer Wadden