Insecten en vogels vinden zandwegen aantrekkelijker dan asfalt

Daniël Mulder

26-01-2021 00:00:00

zandwegen

Zandwegen zijn niet alleen prettig om over te wandelen, ze hebben vaak ook een cultuurhistorische rol. En ze zijn goed voor de soortenrijkdom. Langs zandweggetjes leven meer vogels en insecten dan langs asfaltwegen, blijkt het onderzoek van Brabants Landschap.

Foto: Bob Luijks

Zandwegen in agrarisch gebied hebben een hoge cultuurhistorische, landschappelijke én recreatieve waarde. Wandelaars lopen immers liever op zand dan op asfalt. Toch staan de zandwegen onder druk. Vanwege stofoverlast of te intensief gebruik wordt een zandweg vaak voorzien van asfalt of een semi-verharde laag. Daarmee tast je niet alleen het landschap aan. Het is ook niet goed voor de soortenrijkdom langs zo’n weg.

Rijke zandwegen

Het Brabants Landschap heeft het ecologisch adviesbureau Ecologica onderzoek laten uitvoeren naar de natuurwaarde van zandwegen ten opzichte van verharde wegen in agrarisch gebied. Gekeken is hoe hoog de biodiversiteit van zandweggetjes is in agrarisch gebied en of de aanwezigheid van bijzondere soorten kon worden vastgesteld. Gelet is op de aanwezigheid van wilde bijen, dagvlinders, sprinkhanen, wespen en vogels.

Houd je van wandelen? In het nieuwe februarinummer van Roots vind je een mooie én grotendeels onverharde route (met routekaart) langs de landgoederen rond Renswoude. Bestel het nummer eenvoudig online. Je krijgt het nummer dan zonder verzendkosten thuisgestuurd.

Zand of asfalt?

Van de onderzochte zandweggetjes was het aantal vastgestelde soorten duidelijk hoger dan langs de onderzochte asfaltwegen. Bij de zandwegen waren 48 procent meer soorten aanwezig. Bij alle afzonderlijke onderzochte soortgroepen werd een hoger aantal soorten vastgesteld langs de zandwegen. Ook het totaal aantal aangetroffen individuen is fors hoger, wel 62 procent. Eveneens is het aantal bijzondere soorten dat langs de asfaltloze wegen leeft hoger. De structuurrijkdom van de bermen en het aantal bloeiende planten spelen een belangrijke rol bij de soortenrijkdom.

De geelgors leeft langs het zandpad. Foto: iStock

Onverhard wandelen

  • Het Roots Natuurpad is een ruim 450 km lange wandelroute dwars door Nederland. Het voert je in 32 trajecten van de rand van de provincie Groningen naar de grens van Noord-Brabant met België, zoveel mogelijk over onverharde paden en trage wegen.
  • Lees ook het Roots-blog over het Genootschap van ongebaande paden.
  • Het complete onderzoek kun je hier nalezen.

Foto header: Idde Lammers

Recente Editie

Meer Wandelen