Klepperende ooievaars in de Alde Faenen

Paul Bohre

23-04-2014 00:00:00

Klepperende ooievaars, foto: Marcel van Kammen

Eindelijk ontmoeten we elkaar. (Natuur)Fotograaf Marcel van Kammen en ik. En dan ook nog eens in zijn ‘geboorteland’: Friesland. Al jaren hebben we elkaar aan de telefoon of mailen we elkaar over foto’s die ik wil gebruiken voor Roots en voorheen Grasduinen. Marcel was werkzaam bij fotobureau Foto Natura, dat inmiddels ter ziele is. Hij is voor zichzelf begonnen, onder de naam momentsofnature. Maar dat is niet de reden dat we zo vroeg in de morgen midden in Friesland staan. Ik ben op zoek naar een geschikt onderwerp voor mijn rubriek De Plek voor het juninummer, het zou een link moeten hebben met het thema water, dus dacht ik direct aan Friesland. Marcel: “Ik stel je de komende uren voor aan mijn favoriete gebied: Nationaal Park De Alde Faenen (Oude Venen). Welkom in Fryslân.“

Even later banjeren we door het natte gras naar diverse schuilhutten en uitkijktorens. Terwijl de ochtendmist steeds meer onthult van dit werkelijk prachtige laagveengebied, schieten we het ene plaatje na het andere. Ondertussen genietend van de vele moeras- en rietvogels, zoals zomertalingen, rietzangers, karekieten en ontelbare blauwborsten. En bizar maar waar: in elk deel waar ook maar een beetje riet staat, klinkt het diepe ‘gehoemp’ van de roerdomp. Nooit eerder hoorde ik in mijn leven op één ochtend zoveel roepende roerdompen als hier.

Als toetje laat ik je nog even het dorp Earnewâld (Eernewoude) zien”, oppert Marcel olijk. Want de trots van het dorp, de ooievaars, moet je zeker even gezien hebben…” Apart, want tot op dat moment hebben we er nog geen een gezien. Dan rijden we de Feantersdyk en even verder de Ds Bolleman van der Veenweg op, met uitzicht over de veenweides rechts van het dorp. Hier zie je inderdaad overal deze statige stappers rondlopen. Op elke hoge paal in de omgeving ligt wel een nest: zelfs op de lichtmasten rond het gasstation van de NAM. “Begin juni, precies wanneer jouw artikel verschijnt, hebben ze jongen, zet dat er vooral in,” oppert Marcel. “Machtig mooi he, die reuzenvogels zo dichtbij op het nest. Het geklepper is niet van de lucht.” Marcel heeft geen woord gelogen: de Alde Feanen is inderdaad een Super plek! Maar goed verstopt, tussen Leeuwarden en Drachten.

www.np-aldefeanen.nl

Recente Editie

Meer Blog