Badende sperwer

René Alblas

02-10-2016 00:00:00

Elly Riemens maakte dit schitterende portret van badende sperwer. Het is de nieuwe Foto van de Week.

Het verhaal van de sperwer in Nederland en België is een succesverhaal. Tussen 1965-1970 was de sperwer nog een uiterst zeldzame broedvogel in bosgebieden. Maar daarna kwam een geleidelijk herstel. In de oorspronkelijke broedgebieden nam het aantal toe en er volgde een uitbreiding van het broedgebied naar andere gebieden in de Lage Landen.

In Nederland broedt de sperwer nu zelfs al in grote steden. Rond 1990 werd een niveau bereikt dat daarna (in ieder geval tot 2007) niet opvallend hoger of lager werd. Het aantal broedparen wordt nu in Nederland  geschat op 4000 tot 5000 paar en in Vlaanderen op 1500 tot 2500 paar.

elly-riemens

Recente Editie

Meer Foto van de Week