Fluitend badeendje

Paul Bohre

16-10-2022 00:00:00

De weilanden en sloten vullen zich langzamerhand weer met smienten, eenden uit het noorden die bij ons overwinteren. Ze maken dan een heel apart geluid, dat wel wat wegheeft van een fluitend badeendje.

In oktober arriveren de eerste grote groepen kleurige smienten uit Noord-Europa en Siberië. Ze zijn iets kleiner van stuk dan de wilde eend. Het mannetje heeft een kastanjebruine kop en nek, geel voorhoofd, roze borst en een grijs lichaam met onder de vleugel een witte streep, een zwarte en puntige staart. Het vrouwtje is grijsbruin gevlekt met rossig bruine flanken. Beide vogels hebben een opvallende witte buik.

Fluitend badeendje

Smienten zoeken graag de luwte van sloten om dekking te zoeken en zich lekker te poetsen. Foto Paul Böhre

Miljoen vogels

De komende winter verblijven hier ze in grote aantallen, vooral op meren en plassen en weilanden in het noorden en westen van Nederland. Het gaat daarbij om bijna een miljoen vogels. Ze grazen gras en andere plantaardig materiaal bij elkaar, maar zoeken dat laatste ook wel in het water. Op kwelders leven ze vooral van zeegras en zeekraal. Veel smienten rusten overdag op grote wateroppervlaktes, en vliegen in de schemering naar weilanden in de buurt om er naar voedsel te zoeken.

Fluitend badeendje

Tijdens de vlucht maken smienten een fluitend geluid. Foto Agami Ran Schols

Piepend badeendje

De smient wordt vanwege zijn kenmerkende roep ook wel ‘fluit’eend genoemd. Op een herfst- of winteravond is hun grappige fluitende roep te horen als de smienten over vliegen: op weg naar het zuiden of op weg naar de rijke graslanden rondom woonwijken, om hun buikjes vol te eten. En dat klinkt als fluitende badeendjes, het geluid dat je hoort als je in zo’n geel badeendje knijpt.

Fluitend badeendje

Smienten maken het fluitende geluid met hun snavel. Foto Paul Böhre

Kijktip

Er overwinteren maximaal 940.000 smienten in Nederland. Je ziet ze vooral op weilanden en in sloten in Noord- en West-Nederland en in het rivierengebied. Vaak gaat het om concentraties van meer dan duizend vogels. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn deze aantallen heel normaal. Vooral in veenweidegebieden met weilanden en veel water.

Luister hier voor het aparte fluitende geluid.

Vind je vogels kijken leuk, dan is het Roots Vogelmagazine wellicht iets voor jou. In het nieuwste Vogelmagazine staat een uitgebreid artikel over baltsende eenden.

Een van de mooiste baltsende eenden zijn brilduikers.

De foto boven het artikel is van Paul Böhre

Recente Editie


Meer Vogels